Általános Szerződési Feltételek

Általános adatok:
Weboldal: https://www.online-masszazs-tanfolyam.hu
Tárhely szolgáltató: EZIT KFT

Név: Baranyi Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 1035.Budapest, Vörösvári út 7. 5/29.
Fő tevékenység: 855901 ’19 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartásba vételi szám: 55203849

A.sz. 56549319-1-41 A szolgáltató kisadózó.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002773

Védjegy lajstromszám: 195311
A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom.

HUF bankszámlaszám:
OTP Bank IBAN: HU 25 11773030 07273915 00000000

SWIFT KÓD: OTPVHUHB

A Bébi és gyermek masszázs könyv és egyes távoktatásos anyagok a online fizetéssel (OTP Simple Pay) vásárolhatóak meg. Erről a lehetőségről az adott s oldalán történik a tájékoztatás.

Ügyfélszolgálat és elérhetőség:

A székhelyen előzetes egyeztetés alapján személyesen.

E-mail: agi0510@gmail.com

Telefon: +36706272232
A telefonos ügyfélszolgálat elérhető minden nap 10-16 óráig.

Számlázó elérhetősége:

Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu

Honlap: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

A számlát e-mailben küldjük el. Az oldalon belül az egyes tanfolyamokat ismertető aloldalakon található “Jelentkezés” gombra kattintva lehet jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével fejezi ki a jelentkező a szerződéskötési szándékát, amelyet a távoktatási anyag díjának a megfizetésével véglegesít.

A szolgáltatás és a részvételre vonatkozó ismertetés:

A honlapon online távoktatási tanfolyamokhoz való hozzáférést lehet vásárolni. A résztvevők az előre rögzített videós anyag és elektronikus formában letölthető tananyagot önállóan saját tempóban és időbeosztásban dolgozzák fel, és tanulják meg.

résztvevő masszázs modulok távoktatási moduljait vásárolja meg, ez csak akkor minősül felnőttképzésnek, ha résztvevő a szolgáltatóval konzultál és az egyéni felkészülés után vizsgát tesz. A képzésen résztvevő feladata és felelőssége a konzultáció kérése és vizsgákra való jelentkezés. A távoktatási képzésekre jelentkező előzetes tudását nem igényel.

A tanfolyamok eléréséhez regisztrálni kell. A regisztráció nem jelent még semmilyen elkötelezettséget. Ekkor csak lesz egy felhasználói fiókja a honlapra.

Ha tetszik a valamelyik képzési modul, akkor arra jelentkezni kell. A jelentkezés után aktuális a tanfolyam díj utalása. 

Amint beérkezik a megadott számlára az összeg, e-mail-ben értesítjük és, bejelentkezés után, már megnyílnak a képzési modulok és 90 napig bármikor elérhetőek. E-mailben történő kérésre ez hosszabbítható.

A tanfolyamok letölthető jegyzeteket, prezentációkat és videókat is tartalmaznak.

A tanfolyami modulokat az egyes tanfolyamok tematikájában szereplő linkeken keresztül tekinthetik meg illetve tölthetik le. A fizetés nem a weboldalon keresztül, hanem átutalással történik.

Ameddig konzultáción és kontaktórán nem vett részt a résztvevő úgy a távoktatás anyagai nem minősülnek felnőttképzésnek.

A képzések tananyagegységeit a Szolgáltató a képzések leírását tartalmazó aloldalakon határozza meg. Ez az adott képzés tematikája.

A képzések megkezdésének időpontja minden esetben az adott képzés díjának utalása a kezdő időpont, vagy a képzés első kontakt órájának időpontja vagy a képzés első konzultációjának az időpontja.

A képzések befejezésének a képzés utolsó kontaktórájának időpontja vagy a képzés utolsó konzultációjának az időpontja.

A képzésekhez a hozzáférés 90 napra szól, a prezentációk és a jegyzetek letölthetőek és nyomtathatók. A videók elérésének meghosszabbítása minden esetben előzetes egyeztetéshez kötött.

A résztvevők jogai:
Szolgáltató bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg.

A tanfolyamra jelentkező magánszemélyek fogyasztónak minősülnek. 
A résztvevőket megilletik az elállási és felmondási jogok, valamint a szerződés megszüntetésének jogai.
Panasz esetén ügyfélszolgálatunk a rendelkezésére áll.

A szerződés létrejötte:
A szerződés magyar nyelven jön létre a Szolgáltató és egy magánszemély jelentkező között.
Szolgáltató jelen szerződés hatálya alatt az Áfa tv. értelmében mentes az általános forgalmi adó alól.

Szolgáltató a jelentkezést és az átutalás teljesítését a jelentkező által megadott E-mail címre visszaigazolja, tanfolyami díj befizetését követő legkésőbb három napon. Ekkor megnyitja az adott modulok elérhetőségét.

A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért ezt a szolgáltató nem ellenőrzi, csak ha résztvevő tanúsítványt szeretne.

A tanúsítvány kiállításának feltételei:
A tanfolyamok elvégzéséről a Szolgáltató a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben tanúsítványt, valamint adatlapot állítanak ki a jelen jogszabályok alapján.
A résztvevő konzultáción és/vagy gyakorlati vizsgán kell részt vennie. Ennek hiányában a résztvevő nem kap tanúsítványt.

A képzés díja: 
A tanfolyamok díja a https://www.online-masszazs-tanfolyam.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon van feltüntetve. A képzés díja minden esetben előre fizetendő banki átutalással, a megjelölt bankszámlaszámára.

Készpénzes fizetésre a bankfiókban történő befizetéssel van lehetőség, vagy az ügyfélszolgálati irodában.

jelentkező a jelentkezésével hozzájárul az elektronikus számla kiállításához és E-mail útján történő kézbesítéséhez, illetve hozzájárul a számlázáshoz szükséges adatai kezeléséhez.

Akciós díjú képzések és egyéb szolgáltatások esetében az akciók érvényességi idején belül a Szolgáltató az akciós díjat határozza meg átmenetileg a képzés vagy egyéb szolgáltatás díjaként.

Elállási és felmondási jog, a szerződés megszűnése:
A távoktatás anyagait az átutalás és a hozzáférés megadásának időpontjától a jelentkezőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a Szolgáltatót megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére intézett egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet.

A résztvevőnek rendelkezésre bocsátott jegyzet, álló- és mozgókép-, illetve hangfelvételek résztvevő által harmadik személynek bármilyen formában történő átadása – a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül – a résztvevő súlyos szerződésszegésének minősül. Ilyen esetben a szolgáltató jogosult a szerződés azonnali megszüntetésére.

A résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ebben az esetben a képzési díj sem egészben, sem részben nem jár neki vissza. Továbbá az ilyen módon okozott kárt a résztvevő köteles a Szolgáltató részére megtéríteni.

Panaszkezelés:
A képzésben résztvevő panaszt vagy észrevételt tehet a Szolgáltatónál. A szóbeli panaszokra azonnali szóbeli válasz várható, az írásos panaszokra legfeljebb 30 napon belül válaszol a szolgáltató.

Szerzői jogi nyilatkozat:
https://www.online-masszazs-tanfolyam.hu internetes oldalon és aloldalain található tartalom jelentős része védjegy oltalom és szerzői jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalmi elemekről a Szolgáltató elérhetőségeik valamelyikére intézett írásos kérésre tud tájékoztatást adni.

Ennek hiányában a teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt állónak tekintendő.
Tilos a weboldal bármely elemének kereskedelmi célú felhasználása a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. A nem kereskedelmi célú felhasználás kizárólag a pontos forrás megjelölésével történhet.
A weboldalon található esetleges hibák kijavítására vonatkozóan a Szolgáltató elkötelezett.

Adatkezelési tájékoztató:
Szolgáltató a képzésekre jelentkező és a képzésben résztvevő adatait tárolja. Részletesen itt.
hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy a Szolgáltatótól marketing célú küldemények érkeznek a megadott E-mail címére. Ezt a nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és leiratkozhat.

Szolgáltató semmilyen adatot nem ad ki egyéb harmadik félnek marketing célú megkeresések indításának céljából.

A hatóságok felé történő adatszolgáltatásokról a Szolgáltató külön tájékoztatást nem ad.
Bárki, aki a https://online-masszazs-tanfolyam.hu weboldalt használja, magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben leírtakat.

A weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon található “Jelentkezés” gombra kattintva lehet a Szolgáltató képzéseire jelentkezni.

A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező az alábbi adatokat kell, hogy megadja.

Személyazonosító adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő.
Cím adatok: lakcím, levelezési cím.
Számlázási adatok: az adózás típusa, számlázási név, számlázási cím, adószám, ország.
Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, E-mail cím a számla küldéshez, mobiltelefonszám, egyéb telefonszám.
Felnőttképzési adatok: legmagasabb iskolai végzettség, a választott képzés neve.
A jelentkezéshez kapcsolódó egyedi megjegyzés; nyilatkozat arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek; valamint nyilatkozat arról, hogy a jelentkező az adott képzésre jelentkezik, megismerte és elfogadja az ÁSZF-et.

Hatályba lépés:
Az ÁSZF jelenlegi verziója 2022. december 3-án lépett hatályba.
A hatályba lépést követően történő jogszabályi változásokat az ÁSZF rendelkezéseire vonatkozóan értelemszerűen kell alkalmazni.

Süti kezelési tájékoztató
Dinamikus tartalom, mely kizárólag a https://online-masszazs-tanfolyam.hu oldalon érhetők el.

2022. december 3.

Baranyi Ágnes