Thai masszázs Atyja

A Thaiföldön gyakorolt gyógyító masszázs gyökerei Indiában nyúlnak vissza.

Jivaka a „Papa” saját szobrom

Jivaka Kumar Bhacca „a thai masszázs atyja”

Szobrát a mai napig nagy becsben tartják, és tisztelettel övezik. Naponta friss ételt, virágot tesznek mellé, és füstölőt gyújtanak. Minden nap legalább egyszer elmondják a tiszteletére és a saját belső egyensúlyuk érdekében a páli nyelven fennmaradt mantrát.

Buddha kortársa volt, és az akkori magadhai király, Bimbisara személyes orvosa, 2560 évvel ezelőtt. Buddha személyes barátja volt és szerzetesrend az orvosa, melyről a buddhista szent iratok, a páli kánon (Tripitaka) is megemlékeznek.

Kumar Bhacca tanításai valószínűleg a buddhizmus megérkezésével egyidejűleg érkeztek a mai Thaiföld területére, az i.e. 3.-4. században. A legendás hírű orvos, ásványokkal, gyógynövényekkel és különleges technikákkal gyógyított.

Ö alapította mag Chiang Mai-ban az első ilyen gyógymódokat, használó korházat, később iskolát is. Az évszázadok során a thai masszázst fenntartották és fejlesztették. A masszázs technikája szájról-szájra terjedt, általában a családokon belül. A kolostorokban s pálmalevéliratokon őrizték a tudást.

A XVIII. században burmai megszállók érkeztek Thaiföldre, és elpusztították az iratok nagy részét. Ami megmaradt, azt a későbbi király, III. Rama 1832-ben összegyűjtette, és a Wat Po falába vésette.

Neki köszönhetően fennmaradt, az energia vonalakat ábrázoló 60 ábra templom falán, ahol ma is látható. Ezek a kővésetek, sematikusan ábrázolják az energia vonalakat, 30 szemből, 30 pedig hátulról.

A kő véseteken kívül a templomok falain rajzokat lehet látni, melyek az energia vonalak mentén láthatók a különböző energia pontok, melyeket a terápiás kezelésekhez használnak.
1836-ban szintén királyi rendelet alapján összegyűjtötték az ősi művészeteket és tudományokat, melyek ugyancsak Wat-Po-ban kaptak helyet, egy újfajta egyetemet létrehozva.

1906-ban, a Nagy V. Rama király uralódása alatt, királyi rendeletre lefordították az összes ősi orvosi tudományt a különböző ősi nyelvekről napjaink thai nyelvére és feljegyezték kézírással, mint a Királyi

Orvosi Szöveg Könyv „Tum Ra Pade Sard Songkroah (Chabub Luang)” néven. A könyv tartalmazza akkori tudásanyagot, az energia vonalakat és pontokat, az orvosi tudományokat, a gyógyszerkönyvet és a masszázst. Magában foglalja a speciális masszázsterápiákat a különböző kórtünetekre és betegségekre.

Az ábrákat a hetvenes években szakemberek tanulmányozták, s megállapították, hogy habár néhány anatómiai pontatlanság van rajtuk, gazdag forrásai a thai masszázs gyógyító tudományának, s az energiarendszer leírása pontos.

Bemutatják az energiavonalakat és az akupresszúrás pontokat. Az anatómiai ismereteknek kisebb szerepe volt régebben a thai masszázsban, mint az energiarendszer ismeretének. A boncolás tiltott dolognak számított, és a sebészetnek sem voltak hagyományai a legutóbbi időkig. Ma már természetesen sok masszőr mindkettőhöz jól ért. Bangkokban alapítvány van a falusi doktorok
tudásának folyamatos összeszedésére és tanítására.
A thai kormány 1997 óta hivatalosan is elismeri és támogatja a terápiás hatású thai masszázs újraéltetését és gyakorlását.

A thai masszázs Atyjának mantrája

A thai masszázs tanulás előtt:

Na-Mo-Ta-Sa / Pra-Ka-Wa-Toe / Ara-Ha-To/ Sam-Ma-Sam-Phud-Ta-Sa (háromszor)
Ohm-Na-Mo / Che-Va-Ko / Si-Ra-Sa-Ar-Hang / Ka-Ru-Ni-Co / Shap-Pha-Sat-Ta-Nang / Oh-Sa-Ka-Tip-Pha-Man-Tang / Pra-Pha-So / Su Ri-Ya- Tang / Ko-Ma-Ra-Wat-Toe / Pa-Ka-Say-Si / Won-Ta-Mi / Phan-Ti-Toe / Su-May-Tha-Toe / Su-Ma-Na-Ho-Mi

A masszázs előtt:

Na-Mo-Ta-Sa / Pra-Ka-Wa-Toe / Ara-Ha-To/ Sam-Ma-Sam-Phud-Ta-Sa(háromszor)
Sa-Ha-Mut-Ti / Pra-Ka-Wa-Toe / Sam-Ma-Tang / Phat-Ta-Say-Ma-Yang / Sa-Ha-ni Tam-Pho / Ae-Wang-Ae-He / Na-Thod / Mo-Thon / Phud-Khon / Ta-Khueain / Ya-Lueain-Lud-Loi-Hai / Sa-Wa-Ha / Sa-Wa-Ha